Životopis

Životopis

Andrea Mottlová ( Vavrušová ) je sólovou klavíristkou se smyslem pro komorní hru, korepetice a také pro hru v orchestru. Jako orchestrální hráčka spolupracuje s předními českými orchestry – Česká filharmonie, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Český národní symfonický orchestr, Symfonický orchestr hl.m.Prahy FOK, Filmová filharmonie, orchestr Národního divadla.

Andrea má za sebou stovky koncertů sólové i komorní hry po celé České republice i v zahraničí ( Itálie, Španělsko, Švýcarsko, Velká Británie, Rakousko, Belgie, Německo, Litva, Bělorusko, Rumunsko, Švédsko aj.). Jako sólistka se představila s Českou filharmonií, s Moravskou filharmonií Olomouc, s Vojenskou posádkovou hudbou Olomouc, se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně, ve spolupráci s dirigenty Ondřejem Kukalem, Petrem Vronským, Gustavem Foretem, Vladimírem Válkem, Michaelem Roháčem.

Komorní hře se Andrea věnuje již od dětství. Spolu s nejvýznamnějším českým hornistou Radkem Baborákem a violoncellistkou Hanou Baborákovou tvoří klavírní Trio Jadin, které vyniká originálním nástrojovým obsazením. Názvem souboru vzdávají hold klasicistnímu skladateli Luisi Emmanuellovi Jadinovi, který jako historicky první skladatel napsal tři sonáty pro lesní roh, violoncello a klavír.

Za prvotřídní hudební základy vděčí vynikající pedagožce Ludmile Uhlířové, ke které docházela do ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci. Pražskou konzervatoř vystudovala ve třídě Michala Rezka a Emila Leichnera a v rámci 200 – stého výročí školy zakončila absolventským koncertem s Českou filharmonií klavírním koncertem č. 1 Sergeje Prokofjeva pod taktovkou dirigenta Ondřeje Kukala. Studia na pražské Akademii múzických umění ve třídě Martina Kasíka a Františka Malého úspěšně završila klavírním koncertem „Totentanz“ od Ference Liszta za doprovodu orchestru AKS spolu s dirigentem Markem Šedivým. Zároveň obdržela cenu děkana HAMU za výborné studijní výsledky a za úspěšnou reprezentaci fakulty doma i v zahraničí. Rovněž absolvovala roční stáž ve Vídni u A.Kouyoumdjiana na Universität für Musik und Darstellende kunst Wien.

Mezi její největší soutěžní úspěchy patří 1. cena a titul absolutního vítěze na Soutěži konzervatoří a hudebních gymnázií, 3. cena na soutěži B. Martinů v Praze, 1. cena na soutěži Prague Junior Note a 1. cena s titulem absolutních vítězů ve složení klavírního tria (housle, violoncello a klavír) na soutěži komorních souborů Karla Ditterse z Dittersdorfu ve Vidnavě.

Příležitostně se věnuje korepeticím sólistů, např. na mezinárodní soutěži Pražské jaro 2018 v oboru lesní roh, 2019 v oboru hoboj.

Velmi milou kuriozitou v dosavadní kariéře Andrey byla spolupráce s oscarovým režisérem Jiřím Menzelem při natáčení jeho posledního filmu Donšajni, v němž ztvárnila postavu veselé a hladové pianistky.